Luca Sanitair

Serviceverzoek

Serviceverzoek

Luca Sanitair heeft een digitaal serviceformulier ontwikkeld waarmee dealers gemakkelijk een verzoek tot service kunnen indienen. Om een serviceverzoek naar tevredenheid te kunnen afwikkelen is het van belang dat het formulier volledig en correct is ingevuld. Afhankelijk van de ingevulde gegevens verwerken wij een verzoek middels een telefonisch of schriftelijk advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. 

Voor onze serviceverlening hanteren wij regels conform onze garantievoorwaarden. Dit betekent dat wanneer wij bij een productfout een servicemonteur inzetten, er in het eerste jaar na verkoop geen kosten in rekening worden gebracht, zolang dit binnen de garantieperiode van de fabrikant valt. Na dit eerste jaar worden tot het einde van de garantieperiode alleen voorrijkosten in rekening gebracht. 

Wij verlenen enkel garantie wanneer een product op de juiste manier is geïnstalleerd door een erkend installateur. Een andere voorwaarde is dat het product is behandeld en onderhouden volgens de gebruiksvoorschriften van de fabrikant. Wanneer dit niet het geval is, worden de voorrijkosten, arbeidskosten en eventuele materiaalkosten doorberekend. Luca Sanitair is in geen enkel opzicht aansprakelijk te stellen voor enige schade die mogelijk voortvloeit uit een serviceverzoek.

De tarieven voor een servicebezoek (buiten de garantie) bedragen:
Voorrijden:  €60,00 excl. btw
Arbeid:         €18,00 excl. btw (te berekenen per 15 minuten)

Alleen aangesloten dealers van Luca Sanitair kunnen het onderstaande serviceformulier invullen. 

Wij nemen geen serviceverzoeken aan van particulieren of installateurs.


Serviceformulier

Gegevens dealer
Voer de 6 of 7-cijferige code in van uw order of factuurnummer.

Bezoekadres

Vul hier de informatie in van de particuliere klant.


Artikel